PROGRAMMA

pngwing.com - 2021-10-05T142414.091.png
halowen_21.png

30.10.2021

sanatorijā 

kalendar_list.png

16:30

pngwing.com - 2021-10-05T112407.828.png

Kaulu "savĀkŠana" WELCOME

pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png

FOTOZONA

pngwing.com - 2021-10-06T090615.228.png
kalendar_list.png

17:00

pngwing.com - 2021-10-05T112407.828.png

VisbriesmĪgĀkĀs nakts SĀKUMS START

pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png

SVEIKSTS DZĒRIENS

pngegg (77).png
kalendar_list.png

20:00

pngwing.com - 2021-10-05T112407.828.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png

Izklaides tematiskĀ programma pieauguŠajiem un bĒrniem

"briesmĪgs" kompliments no ŠefpavĀra

Zviedru galds (bufete)

DzĒrieni "Raganas malks

pngwing.com - 2021-10-06T090413.956.png

"monstru modes Šovs"

Konkurss par labĀko kostĪmu (piedalĀs bĒrni un pieauguŠie)

Balva:
B
Ērns - baseina abonements (2 personas / 10 apmeklĒjumi)

PieauguŠo nedĒĻas nogales programma pret stresu (2 personas / 1 nakts)

pngwing.com - 2021-10-04T165433.138.png
kisspng-count-dracula-vampire-clip-art-vampire-5acae9eae6b758.862427941523247594945.png
kisspng-street-light-lighting-clarence-pier-solar-lamp-advertisement-billboard-5b32a223441

dracula popkorns

bĒrnu KINO SEANSS SCARY MOVIE

tematiskĀs un izglĪtojoĀŠs programmas pieauguŠajiem turpinĀjums

pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png

Sudraba Šovs

BŪS BRIESMĪGI JAUTRI

Ieejas maksa:

pngegg (81).png

  pieauguŠajiem        -  60 eur
  bĒrniem (lĪdz 12 gadiem) -  40 eur 

pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png
pngwing.com - 2021-10-06T111321.578.png

ĢĒRBŠANĀS KODS 

īpašs piedāvājums ar izmitināšanu

jur_edited.png
jur.png
jur.png
Jūrmalas caurlaidi
fee.png