Informācija saistībā ar Covid-19!

Covid-19 simptomu konstatēšanas gadījumā nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"" Jūrmalā (Sanatorija) nodos personas datus Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Slimību profilakses kontroles centram (SPKC) tikai Covid-19 izplatības ierobežošanas, epidemioloģiskas uzraudzības un pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanas nolūkā.

Sanatorija ir tiesīga iegūt informāciju no SPKC par Covid-19 esamības faktu, ja datu subjekts ir apmeklējis Sanatoriju un kontaktējies ar Sanatorijas klientiem un darbiniekiem, kā arī saņēmis Sanatorijas pakalpojumus. Informāciju par Covid-19 neesamības faktu Sanatorija ir tiesīga iegūt tikai gadījumos, ja Sanatorija klātienē ir konstatējusi iespējamo inficēšanos ar minēto infekcijas slimību un informējusi par to kompetentās iestādes.

Informācija par personas datu apstrādes tieskajiem un faktiskajiem apstākļiem, tai skaitā arī attiecībā uz Covid-19, ir pieejama Sanatorijas Privātuma politikā, kas atrodama internetā majaslapā sadaļā „Par mums”.

Vienlaikus informējam, ka personām, kurām ir Covid-19 infekcijas slimības pazīmes (akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums)) vai kurām ir radušās aizdomas par inficēšanos, vai arī jāievēro karantīna atgriežoties no attiecīgās valsts ir pienākums nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, tādējādi pastāvot minētajiem apstākļiem vai aizdomām aicinām neapmeklēt Sanatoriju.

Tomēr, ja Covid-19 infekcijas slimības pazīmes vai aizdomas par to esamību ir radušās Sanatoriju apmeklēšanas vai pakalpojumu saņemšanas laikā, personai ir pienākums nekavējoties par to informēt Sanatorijas pārstāvi un sekot viņa norādījumiem.

Iepriekš minēto pienākumu un epidemioloģiskās drošības noteikumu neizpildi un neievērošanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības (ja iestājas inficētā ar Covid-19 nāve).

Aicinām ikvienu Sanatorijas apmeklētāju un klientu būt atbildīgam un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Uzturēšanās noteikumi COVID-19 periodā

jur_edited.png
jur.png
jur.png
Jūrmalas caurlaidi
fee.png