AMBULATORĀ

ĀRSTĒŠANA

Ja apstākļi neļauj ārstēties ar izmitināšanu sanatorijā, Jūs varat izmantot ambulatoro ārstēšanu un izmeklējumus – tā ir iespēja saņemt sanatorijas medicīniskos pakalpojumus bez izmitināšanas un ēdināšanas.

Амбулаторное лечение назначается только после предварительной консультации с врачами - специалистами санатория "Belorusija" или по назначению лечащего врача.

Lai iegūtu vairāk informācijas,

lūdzu, zvaniet pa tālruni: + 371 66014117

vai izmantojiet e-pasta adresi: medicina@belorusija.lv.